پیامک رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها (21)

بين امت با وجود آن همه نعت و سپاس ناشناسي ناشناسي ناشناسي ناشناس ذات حق، داننده اسرار داند کيستي هر که هستي احمد مختار داند کيستي بعد احمد، حيدر کرار…
برای حضرت ام الائمه این یک بس که نور فاطمه بر دامن مکرم داشت خدیجه مادر ما اولین مسلمانی است که با ولای علی عهد خویش محکم داشت
اي سلام آورده جبريل از خداوندت، سلام وي محمّد برده نامت را به لب با احترام همسر و همسنگر و همگام با خيرالانام سايه‌ات تا صبح محشر بر سر دين…
اي شده وقف خداوند تعالي هست تو وي تمام هستي خالق به روي دست تو پاک‌تر از پرده ی بيتِ الهي دامنت خلعت زيباي اُم‌المؤمنيني بر تنت
بوي عطر عصمت مريم دهد پيراهنت نقش لبخند نبي در «يا محمّد» گفتنت کيست تا مثل تو بانو کُفو طاهايش کنند؟ کفـو طاهـا، مـادر ام ابيهـاش کنند؟
اين بوَد شأنت که حق روح مطهر خوانَدت مي‌سزد پيغمبر اسلام، همسر خواندت ني عجب گر حيدر کرار، مادر خواندت يا که جبريل امين زهراي ديگر خواندت
اي درود آفرينش بر تو و بر شوهرت وي سلام الله بر دامان زهرا پرورت در مقام زن ولي مردانگي قانون توست تا قيامت هر کجا مؤمن بوَد، ممنون توست
بردباري، صبر، دينداري همه مرهون توست هر که از اسلام دارد بهره‌اي، مديون توست مصطفي ز آغاز، ياري جز تو و حيدر نداشت در مقام و منزلت مانند تو همسر…
اين سه اصل آمد از اول باعث ترويج دين هست تو، خُلق نبي، تيغ اميرالمؤمنين از تمام هست خود يکسر فشاندي آستين راستي اين است در اسلام، دين راستين
با علي همگام در احياي قرآن بوده‌اي پيشتر از بعثت احمد مسلمان بوده‌اي مؤمنين از چون تو مادر تا قيامت سرفراز مسلمين آرند بر خاک درت روي نياز
بر تو مي‌بالد محمّد، بر تو مي‌نازد حجاز با محمّد خوانده‌اي پيش از شب بعثت، نماز مـادر زهرا ! سلام الله ، بر جان و تنت يازده خورشيد سر زد…
اى بهترين مادر گرامى، همسر عشق هستى خود دادى به راه رهبر عشق اى گرمى كاشانه احمد خديجه اى سفره دار خانه احمد خديجه
تو رمز پيروزى ختم المرسلينى در هر دو عالم حتم دارم بهترينى تو نور بخش دين ميان عالمينى در كربلا تو ذكر لبهاى حسينى
تویى كه ثروت خود بى دريغ بخشيدى به همسرى كه مقامش به حق بود والا چو گشت معتكف كوه نور، همسر تو توئى كه بوده اى چشم انتظار راه حرا
پس از وصیت ام الائمه پیغمبر خدیجه را به عبایش ز خود مقدم داشت در آن دمی که کفن از بهشت آوردند هوای رحلت او روضه محرم داشت
اى قبله حاجات مولاتى خديجه اى مادر سادات مولاتى خديجه اى آنكه نور عشق لبخند تو باشد زهرا نمايد فخر فرزند تو باشد
ما به تو گريان، تو را لب در جنان پر خنده باد همچو جان در قلب ياران خاطراتت زنده باد شوکت و جاه و جلال و عزتت پاينده باد منطقت…
بر محمّد از همه زن‌هاي عالم خوب‌تر مصطفي را سوز داغت ماند عمري بر جگر بارها زين غصه چشم سيد بطحا گريست بلکه در شـام زفاف حيدر و زهرا گريست
گشت عام الحزن بر ختم رسل، سال غمت شد روان از ديده‌اش بر چهره اشک ماتمت اي در امواج بلاها با محمّد رهسپر در هجوم سنگ‌ها جان محمّد را سپر
کرد در ماه خدا روح تو پرواز از بدن گشت مهمان در جوار قرب حي ذوالمنن بود سال رحلتت سال غم و رنج و محن جامه ختم رسالت شد بر…

جستجو در کل مطالب