فصل ششم: تجارت محمد صلی الله علیه و آله برای حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از ازدواج

علت آزادی میسره به همراه خانواده اش توسط حضرت خدیجه علیها السلام و قالت له: حدتنی کیف کان سفرک و ما الذی عاینتموه من محمد…
خدیجه پیش از آنکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله را برای تارت به شام بفرستد از نظر ایمان و اعتقاد که امری معنوی…
تا آن روز وضع مالی و اقتصادی رسول کرامی مرتب نبود؛ و هنوز به کمک های مالی عموی خود ابوطالب نیازمند بود. وضع کار و…
سعید بن مسیب گوید: روایت شده که آن حضرت صلی الله علیه و آله با عمویش ابوطالب در کاروان میسره غلام حضرت خدیجه به سوی…
فبعث ابوطالب الی اخوته و عرض علیهم ذلک، و طلب منهم ان یذهبوا معه الی دار خدیجه یحادثونها فی ذلک فی ذلک فاجابوه، و قاموا…
ابوطالب که خود بزرگ «قریش» بود و به سخاوت و شهامت و مناعت طبع معروفیت داشت؛ وضع دشوار زندگی برادر زاده، او را وادار نمود…
آگاهی از مکارم اخلاق محمد صلی الله علیه و آله خدیجه بانویی تاجر و با شرف و ثروتمنند بود. وی مردان را به اجاره می…
در دورانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله سنین بیسث تا بیست و پنچ سالگی را می گذرانید، ابوطالب از خدیجه دختر خویلد بانوی…

جستجو در کل مطالب