از محدثان و مورخان اهل سنت

علی بن ابی طالب علیه السلام ، پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و داماد ایشان می باشد . . . و بهتر…
سلمان و ابوذر ، مقداد ، خبّاب و زید بن اسلم روایت کرده اند که امام علی علیه السلام نخستین مسلمان بوده و بر همگان…
تقدّم در اسلام با حضرت امام علی علیه السلام می باشد.(1) در جای دیگر می گوید طبق نظر بسیاری از علما و بزرگان امام علی…
پیشگامان در اسلام حضرت خدیجه علیها السلام و حضرت علی علیه السلام هستند.(1)   ---------------------------------------------- 1- الوفاء باحوال المصطفی، صص 163 و 164.
حضرت علی علیه السلام اول کسی است که پیامبر صلی الله علیه و آله را تصدیق کرده است.(1) ابن عبد البرّ قرطبی ( 463ه ق…
طبق قول اهل بیت و پیروان آنان حضرت علی علیه السلام نخستین مسلمان و نمازگزار می باشد.(1) ابن حبّان ( 354ه ق ) نیز قایل…
نخستین کسی که از پیامپر پیروی کرد و به او ایمان آورد ، حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام و بعد از او زید بن…

جستجو در کل مطالب